T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 3 Farklı Hibe Programı 9 Ocak 2013

 

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 3 Farklı Hibe Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 3 Farklı Hibe Programı25 Aralık 2012 Salı 10:49

MEVKA, TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” Çağrısına çıkmış bulunmakt

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına ve 350.000 TL “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

“Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”

Öncelikler: Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı firmalar.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ tanımına uygun kurum kuruluş ve işletmeler, kar amacı güden birlik ve kooperatifler, teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri.

                                   Asgari                                     Azami

Destek Miktarı          25.000 TL                               400.000 TL

Destek Oranı              %20                                        %50

Süre                            6 ay                                        9 ay

Proje Bütçesi             50.000 TL                               2.000.000 TL


Başvuru Başlangıç Tarihi      : 03 Ocak 2013
Son Başvuru Tarihi               :12 Mart 2013 (17:00)

 

“Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”

Öncelikler: Bölgede konaklama gün sayısının artırılmasına hizmet eden turizme yönelik altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi.

Kimler Başvurabilir?

Valilikler, Kaymakamlıklar, Müze Müdürlükleri, Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler.

                                    Asgari                                     Azami

Destek Miktarı          40.000 TL                               400.000 TL

Destek Oranı              %25                                        %75

Süre                            6 ay                                        18 ay

Proje Bütçesi             53.333 TL                               1.600.000 TL

 

Başvuru Başlangıç Tarihi      : 03 Ocak 2013
Son Başvuru Tarihi               :13 Mart 2013 (17:00)

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Öncelikler: Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetler, bölge tarım sektörünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, sosyo kültürel yapının güçlendirilmesine yönelik falaiyetler.

Kimler Başvurabilir?

Valilikler, Kaymakamlıklar, Müze Müdürlükleri, Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler.

Toplam bütçe                         : 350.000 TL
Süre                                       : 3 ay
Son Başvuru Tarihi               :25 Ocak 2013 (17:00)

 

                                   Asgari                                     Azami

Destek Miktarı          20.000 TL                               75.000 TL

 

Tüm hibe programları hakkında detaylı bilgi için;
www.mevka.org.tr