T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar. 20 Şubat 2013

 BASIN BİLDİRİSİ

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması “Erişilebilir Turizm” olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinations of Excellence) Projesinin 2013 yılı Türkiye ulusal destinasyonunu seçmek üzere ilgilileri başvuruda bulunmaya davet etmektedir.

TEKLİF ÇAĞRISININ HEDEFİ

Bakanlık bu teklif çağrısı ile 2013 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinations of Excellence) Projesi için ulusal destinasyonunu belirleyecektir. Teklif çağrısının özel amaçları; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında, sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun bütün yıla yayılması politikası doğrultusunda,

·         Turist akışı az olan destinasyonlar arasından “erişilebilir turizm” olanakları kapsamında ulusal düzeyde bir destinasyon seçmek,

·        Alternatif turizm türlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük edecek

           destinasyonları belirlemek,

·         Sürdürülebilir turizmi hedefleyen destinasyonları teşvik etmek,

·         Turist akışı az olan destinasyonların yeni turizm önerileri geliştirmelerine yardımcı olmak,

·        Turist akışını bu destinasyonlara yönelterek destinasyonları ziyaret eden turist sayısını artırmak,

·         Ülkemizin kimliğini, çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymaktır.

Başvuru için gerekli dokümanlara http://eden.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.Başvuruların gönderilmesi için son tarih 15 Mart 2013 saat 17:00’dir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilmiş olup,  halkımıza önemle duyurulur. (13.02.2013)

                                                                İLKÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ